Liu Hui Wang, pian 2002, China

Liu Hui Wang, China, pian, Marele Premiu George Georgescu 2002

Liu Hui Wang, China, pian, Marele Premiu George Georgescu 2002

Liu Hui Wang, China, pian, Marele Premiu George Georgescu 2002